Turistik Yerler

Bergama’daki en büyük tümülüstür ve büyük bir ihtimalle de Pergamaon Krallarından birine aittir. Antik Çağ’da Pergamon’a gelen kişilerin önüne ilk olarak bu oldukça büyük bu görkemli Tümülüs çıkar. Bir bakıma kale tepesinin görüntüsünü engellemekteydi. Fakat gelen ziyaretçi tümülüsün hemen arkasından Kale Tepesinin görüntüsünü görünce...

Bergama Müzesi 30 Ekim 1936 tarihinde açılmış ve Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Arkeolojik Kazı Müzesidir. Müze binası, Zeus Sunağı planı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1979 yılında da Müze’ye etnografya bölümü eklenmiştir. Müzedeki Erken Tunç Döneminden Bizans Dönemine kadar değişik dönemlere ait arkeolojik eserlerin çoğu Bergama ve...

Günümüze kadar gelebilmiş Bergama'daki Türk dönemi yapıları içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki...

Hacı Hekim Cami'sine vakfedi-len hamam erkekler ve kadınlar için iki bölüme ayrılmıştır. 22 x 30 m ölçüsünde olan Hamam toplam 24 kubbe ile örtülüdür. Değişik zamanlarda çeşitli onarımlar geçirmekle birlikte, 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından esaslı onarımı yapılmıştır. ...

Antik Pergamon’un ovada kalan en gösterişli yapısıdır. Gerek tasarımı, gerekse dev boyutları ile hayranlık uyandıran eser, kült ve sanat tarihi verilerine göre Roma İmparatoru Hadrianus zamanında (M.S.117-138) Mısır Tanrısı Serapis’e ithaf edilmiştir. Tapınak; M.S.V.yüzyılın ortalarında Erken Bizans döneminde ana binanın içine iki sıra sütun...

14.ve 15. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan Bergama Arastası, yüzyıllar boyunca farklı zana-atlara ev sahipliği yapmıştır. Bergama Arastası; çizmeciler, pabuççular, manifaturacılar, saraçlar ve zahireciler adında farklı loncaların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Her loncanın küçük ve yanyana sıralanmış dükkânları Çınarlı Meydanlara bakmaktadır. Farklı dönemlerde Arasta içine han...

Vatandaşlarımızın yerel ve doğal ürünlere ulaşımını sağlayacak Üretici Köy Pazarı 2015 yılında faaliyete geçirilmiştir.  Kendi ürününü doğal koşullarda yetiştiren ve kırsalda yaşayan üreticilerimizin de tüketici konumundaki vatandaşlarımızın da Pazardan memnun olduğu gözlemlenmektedir. ...

Minarenin kare plânlı kürsüsü mermerden, gövde ise kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Kürsünün doğu cephesinde Bursa kemerli bir niş bulunur. Minareye giriş kuzey cephesinde yer alan yine Bursa kemerli niş içinde sivri kemerli kapıdan sağlanır. Kürsünün batı cephesindeki duvar kalıntısı minarenin camii harimine bitişik...

''Ölümün Yasaklandığı, Vasiyetnamelerin Açılmadığı Yer'' Modern tıbbın ve eczacılığın merkezi olan ve antik çağın en büyük sağlık yurdu olan Bergama Asklepion'u, İ.Ö. 4yy'de Sağlık Tanrısı Asklepios'a adanarak yapılmış ve İ.S. IV. yüzyıla kadar ünlü bir tedavi merkezi olarak etkinliğini sürdürmüştür. Üç temel öğe olan perhiz, sıcak ve...

Helenistik dönemin en görkemli yerleşim merkezlerinden olan Bergama Akropol'ünün tarihi, M.Ö. VII.-VI. yüzyıllara kadar gitmektedir. Kent İ.Ö. 284-133 tarihleri arasında 150 yıl süren Pergamon Krallığı'nın başkenti olmuştur. Bergama Akropolü; Kale Tepesi'nde yapılan teraslamalar üzerine kurulmuş; tapınakları, sokakları, sosyal ve ticari meydanları ile Helenistik Dönemin...