Denetimler

Çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla çevre kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı yasal denetimler yapılmakta, çevrenin korunması ve geliştirilmesine ilişkin plan ve projeler geliştirilmektedir. Çevre ile ilgili araştırma ve incelemeler yapılıp korunmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

Deneyimli personelimiz ile halkın huzur, sağlık ve refahı için hizmet veren zabıta teşkilatımız seyyar satıcı, dilenci, yaya-araç yolu işgali, trafik vb. tüm alanlarda denetim çalışmalarını yürütmektedir.

Belediyemizin hizmet sunduğu alanlar ve mekanlar içeriden ve dışarıdan gelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı korunarak hizmet sunumunun güven içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Denetim Alanlarımız

1-Temizlik faaliyetlerinin denetiminin yapılması

2-İşyerleri ruhsat denetimlerinin yapılması

3-Seyyar satıcıların denetiminin yapılması

4-Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması

5-Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması

6-Gıda üretimi ve satışı tapan işyerlerinin denetiminin yapılması

7-Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması

8-Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması

9-Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması

10-Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması

11-Yaş sebze ve meyve için fatura, rusum ve denetimlerinin yapılması