Vergi Takvimi

Emlak Vergisi 1.Taksit

2.Taksit

Son Ödeme Tarihi

Son Ödeme Tarihi

31.05.2020

30.11.2020

Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit

2.Taksit

Son Ödeme Tarihi

Son Ödeme Tarihi

31.05.2020

30.11.2020

İlan Reklam Vergisi Ödeme Son Ödeme Tarihi 31.01.2020
Elektrik Tüketim Vergisi Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirerek aynı süre içerisinde ödenir.
Eğlence Vergisi Takip Eden Ayın 20.nci günü akşamına kadar bir beyanname ile beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenir.
Haberleşme Vergisi Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilerek aynı süre içerisinde ödenir.
Yangın Sigorta Vergisi Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirerek aynı süre içerisinde öderler.
Maden Paylarına Ait Bildirim Mükellefler bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş oldukları satış tutarı üzerinden hesaplayacakları vergiyi takip eden yılın Haziran Ayı Sonuna Kadar Maden Ocağının Bulunduğu yerdeki Belediyeye Bir Bildirim İle Beyan Ederek Aynı Süre İçerisinde Öderler