Restorasyonlar

Bergama’nın üzerinde bulunduğu tarihi mirası ve doğal güzellikleri işlenerek kente ve dünyaya sunulmakta ve ilçemiz tüm cazibesiyle dünya ölçeğinde gözde bir turizm kenti haline gelmektedir.

 

İlçemiz zengin coğrafyasıyla alternatif turizm türlerine imkan sağlamaktadır. Geçmiş medeniyetlerin mirası, kentin tarihi yapıları Rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılmaktadır.

 

Bilindiği üzere ilçemizin üçte birlik kısmının sit alanıdır. Tüm alanlarda değişik dönemlerde yapılmış, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı, tescilli yapı bulunmaktadır. Tescilli yapılardan özel mülkiyete ait olan taşınmazların bakı, onarım ve restorasyon işlemlerini İzmir 2 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarının onay ve iznine tabiidir.

 

Tescilli yapı maliklerinin gerek restorasyon projeleri çizimi, gerekse restorasyon uygulamaları konusunda destek verilmektedir. Tescilli yapı malikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başvuru Kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi desteği vermek üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı Rölöve ve Restorasyon Bürosu’na taşınmaz tapuları ile başvurabilirler.

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

TOKİ Restorasyon Başvuru Kriterleri