Mahallelerimiz

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerle birlikte ilçemizde de yapısal bir takım değişiklikler meydana gelmiştir.

 

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Bergama Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına dahil olmuş ve hizmet sunacağı nüfus/alan genişlemiştir.

 

Seçimden önce ilçe merkezindeki 18 mahallemize hizmet sunulurken seçim sonrasında 114 köy ve 5 beldenin de mahalle olmasıyla hizmet alanımız 137 mahalleye ulaşmıştır. Hizmet sunduğumuz ilçe nüfusumuz 60 binden 101 bine yükselmiştir.