ARASTA-OSMANLI ÇARŞISI

ARASTA-OSMANLI ÇARŞISI

14.ve 15. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan Bergama Arastası, yüzyıllar boyunca farklı zana-atlara ev sahipliği yapmıştır. Bergama Arastası; çizmeciler, pabuççular, manifaturacılar, saraçlar ve zahireciler adında farklı loncaların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Her loncanın küçük ve yanyana sıralanmış dükkânları Çınarlı Meydanlara bakmaktadır. Farklı dönemlerde Arasta içine han ve bedesten gibi ticari faaliyetlerin daha kolay sürdürülmesini sağlayan birimler de eklenmiştir.

Günümüze ulaşan yapıların çoğunluğu 19. yüzyıldan kalmadır. Bu tarihin daha eskiye gidememesinin sebebi 1853 yılındaki büyük yangındır. Arasta içindeki dükkanların dış cephe onarımları 2007 – 2008 yılları arasında Bergama Belediyesi tarafından yapılmıştır.