Veterinerlik Hizmetleri

6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili yetki ve imtiyazlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçmiştir.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri; Mezbahada kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerinin yapılması, mezbahanın kanun ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstermesi, soğuk hava deposu ve buz üretimi, haşere ile mücadele, başıboş hayvanların toplanması ve bakımı, hayvan pazarına satış için gelen hayvanların pasaport, nakil belgesi ve sağlık kontrolleri yapılmasını kapsamaktadır.

 

Belediyemiz bünyesinde bulunan Veterinerlik Hizmetleri ile sahipli hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz köpeklerin geçici bakımevine alınması, tedavilerinin yapılması, antiparaziter ilaç uygulamalarının yapılması, kısırlaştırılması, tanımlanması ve alındıkları ortama geri bırakılmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.