İş Yeri Ruhsat İşlemleri

İş Yeri Ruhsat İşlemleri, Belediye Hizmet Binası 2. katta bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Tahakkuk Şefliği tarafından yürütülmektedir.

 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 adet fotoğraf
 • Oda kaydı
 • Esnaf sicil belgesi veya ticaret odası kaydı
 • Şirket ise;- şirket ana sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • Şirket ortakları nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Ustalık belgesi (kuaför, berber, lokanta, kasap vb.)
 • Emlak ÇTV beyanı
 • Kira kontratı
 • Vergi levhası
 • Açılacak işyeri 634 sayılı kat mülkiyeti yasası kapsamında tapu kütüğünde “mesken” olarak görülüyorsa kat maliklerinin izninin alındığı imzalı belge (muvafakatname)
 • Şeffaf kapaklı dosya
 • Numarataj belgesi

 

*bunların haricinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı almak için ilaveten;

 • Sabıka kaydı
 • İkametgâh
 • Sağlık raporu
 • Numarataj kaydı
 • Dilekçe
 • İtfaiye raporu ( İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilecek olan uygunluk belgesi için, Belediyemiz Genel Tahakkuk Şefliğine de müracat edilebilir )

(devirlerde eski ruhsatın aslı)

 

2.-3. Sınıf G.S.M. Ruhsatı İçin İstenen Belgeler;

 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Yapı Kullanma İzni
 • Ölçekli vaziyet planı
 • İş akım şeması
 • Çevre kirliliğini önleyici tedbirler hakkında rapor
 • İtfaiye Raporu
 • Noter Beyannamesi
 • Vergi Levhası
 • Kira Kontratı
 • Tapu fotokopisi
 • Karayollarından Geçiş Yolu İzin Belgesi
 • Oda Kaydı
 • Esnaf Sicil Belgesi veya Ticaret Odası Kaydı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Şirket ise;

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Şirket Ortakları Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Uygunluk Belgesi (şarj ve Emisyon izni yerine)
 • İşletme Belgesi

 

3. Sınıf G.S.M. Akaryakıt ve LPG İstasyonları için  ayrıca,

 • Bayilik Sözleşmesi
 • TS Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • ÇED Raporu
 • TSE tarafından onaylı vaziyet planı
 • İki istasyon arası mesafe yazısı
 • Kurma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 • Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi