SELİNOS ve ANTİK ÇAĞA TANIKLIK EDEN KÖPRÜLERİ

SELİNOS ve ANTİK ÇAĞA TANIKLIK EDEN KÖPRÜLERİ

Antik Selinos Nehri’ni adeta bir gerdanlık gibi süsleyen Tarihi Bergama Köprüleri ağırlıklı olarak Roma Döneminde inşa edilmişlerdir. Osmanlılar tarafından çeşitli zamanlarda onarımları yapılan köprülerin kullanımı halen devam etmektedir.