Author: admin

Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri Kleopatra Cafe - Restaurant , aquapark , piknik alanı ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Kleopatra Cafe’de düğün, sünnet, nişan, doğum günü ve özel günlerde, yemek organizasyonlarında Bergamalılara hizmet vermektedir. Piknik alanın da mangal ve semaver servisi mevcuttur. ...

Bergama’daki en büyük tümülüstür ve büyük bir ihtimalle de Pergamaon Krallarından birine aittir. Antik Çağ’da Pergamon’a gelen kişilerin önüne ilk olarak bu oldukça büyük bu görkemli Tümülüs çıkar. Bir bakıma kale tepesinin görüntüsünü engellemekteydi. Fakat gelen ziyaretçi tümülüsün hemen arkasından Kale Tepesinin görüntüsünü görünce...

Bergama Müzesi 30 Ekim 1936 tarihinde açılmış ve Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Arkeolojik Kazı Müzesidir. Müze binası, Zeus Sunağı planı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1979 yılında da Müze’ye etnografya bölümü eklenmiştir. Müzedeki Erken Tunç Döneminden Bizans Dönemine kadar değişik dönemlere ait arkeolojik eserlerin çoğu Bergama ve...

Günümüze kadar gelebilmiş Bergama'daki Türk dönemi yapıları içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki...

Hacı Hekim Cami'sine vakfedi-len hamam erkekler ve kadınlar için iki bölüme ayrılmıştır. 22 x 30 m ölçüsünde olan Hamam toplam 24 kubbe ile örtülüdür. Değişik zamanlarda çeşitli onarımlar geçirmekle birlikte, 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından esaslı onarımı yapılmıştır. ...

Antik Pergamon’un ovada kalan en gösterişli yapısıdır. Gerek tasarımı, gerekse dev boyutları ile hayranlık uyandıran eser, kült ve sanat tarihi verilerine göre Roma İmparatoru Hadrianus zamanında (M.S.117-138) Mısır Tanrısı Serapis’e ithaf edilmiştir. Tapınak; M.S.V.yüzyılın ortalarında Erken Bizans döneminde ana binanın içine iki sıra sütun...

14.ve 15. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan Bergama Arastası, yüzyıllar boyunca farklı zana-atlara ev sahipliği yapmıştır. Bergama Arastası; çizmeciler, pabuççular, manifaturacılar, saraçlar ve zahireciler adında farklı loncaların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Her loncanın küçük ve yanyana sıralanmış dükkânları Çınarlı Meydanlara bakmaktadır. Farklı dönemlerde Arasta içine han...

Vatandaşlarımızın yerel ve doğal ürünlere ulaşımını sağlayacak Üretici Köy Pazarı 2015 yılında faaliyete geçirilmiştir.  Kendi ürününü doğal koşullarda yetiştiren ve kırsalda yaşayan üreticilerimizin de tüketici konumundaki vatandaşlarımızın da Pazardan memnun olduğu gözlemlenmektedir. ...

Minarenin kare plânlı kürsüsü mermerden, gövde ise kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Kürsünün doğu cephesinde Bursa kemerli bir niş bulunur. Minareye giriş kuzey cephesinde yer alan yine Bursa kemerli niş içinde sivri kemerli kapıdan sağlanır. Kürsünün batı cephesindeki duvar kalıntısı minarenin camii harimine bitişik...