Tesisler Müdürlüğü

MÜDÜR

Adı Soyadı: Erkin SABANCI

İletişim      : (0 232) 632 80 05

 

Tesisler Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği