İneşir

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Abdullah KARAKAYA 0 539 497 17 43
Aza ….
İneşir Mahallesi Bergama’nın kuzey doğusunda yer alır. Batıda Halilağalar, güneyde Sarıcaoğlu, kuzeyde Ürkütler Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 27 km’dir. Ekonomisi hayvancılığa dayalı olan İneşir Mahallesi’nde küçük ve büyükbaş hayvancılık ile uğraşılmaktadır. Orman kenarı niteliğindeki  340 rakımlı İneşir Mahallesi’nin nüfusu 149’dur.