Hacıhamzalar

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Erol UYSAL 0 538 669 99 39
Aza ….
Hacıhamzalar Mahallesi Bergama’nın kuzey batısında yer alır. Kuzeydoğusunda Yukarıcuma, güneyde Terzihaliler, batıda Okçular Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 28 km’dir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Hacıhamzalar Mahallesi’nde fıstık, hayvancılık, az miktarda arıcılık ve bağcılık öne çıkmaktadır. Orman kenarı niteliğindeki 480 rakımlı Hacıhamzalar Mahallesi’nin nüfusu 214’tür.