Çobanlar

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Ziyaettin DEMİR 0 533 387 23 86
Aza ….
Çobanlar Mahallesi Bergama’nın kuzeyinde yer alır. Doğuda Akçenger, batıda Kıranlı, güneyde Tırmanlar, kuzeyde Hacılar Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 37 km’dir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Çobanlar Mahallesinde tarım işçiliği, ormancılık ve hayvancılık ile uğraşılmaktadır. Orman içi niteliğindeki 400 rakımlı Çobanlar Mahallesi’nin nüfusu 135’tir.