Ürkütler

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Şenol KARAÇAKMAK 0 537 307 52 08
Aza …..
Ürkütler Mahallesi Bergama’nın kuzey doğusunda yer alır. Batıda Oruçlar, güneyde İneşir, kuzeyde Yukarıada Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 35 km’dir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Ürkütler  Mahallesi’nde mısır, zeytincilik, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile uğraşılmaktadır. Orman içi niteliğindeki 400 rakımlı Ürkütler Mahallesi’nin nüfusu 211’dir.