Ulaşım Hizmetleri

6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince ulaşım hizmetleri ile ilgili yetki ve imtiyazlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir. Ancak altyapı çalışmaları tamamlanmamış bazı mahallelerde şehir içi ulaşım Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Amirliği tarafından gerçekleştirilmektedir.