İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MÜDÜR

Adı Soyadı: Mustafa Enes YILDIZ

İletişim      : (0 232) 632 80 05

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİ 

İletişim      :  (0 232) 632 80 05

imarsehircilik@bergama.bel.tr

 

RÖLEVE-RESTORASYON SERVİSİ

İletişim      : (0 232) 632 80 05

 

UNESCO DÜNYA MİRASI VE ALAN YÖNETİMİ SERVİSİ

İletişim      : (0 232) 632 80 05