Kadıköy

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Orhan TURAL 0 533 392 65 00
Aza ….
Kadıköy Mahallesi Bergama’nın kuzey doğusunda yer alır. Doğuda Bölcek, batıda Ayaskent, güneyde Zağnos, kuzeyde Alibeyli Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 20 km’dir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Kadıköy Mahallesi’nde mısır, domates, pamuk, büyükbaş hayvancılık ile uğraşılmaktadır. Ova niteliğindeki 48 rakımlı Kadıköy Mahallesi; 515 nüfus, 220 hane sayısına sahiptir.