Cevaplı

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Mithat DURMAZ 0 533 035 93 00
Aza ….
Cevaplı Mahallesi Bergama’nın güneyinde yer alır. Doğuda Maruflar, batıda Bozköy, güneyde Çalıbahçe, kuzeyde Gaylan Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 19 km’dir. Ekonomisi tarıma dayalı olan Cevaplı Mahallesi’nde zeytin, mısır, domates, buğday ile uğraşılmaktadır. Orman içi niteliğindeki 230 rakımlı Cevaplı Mahallesi’nin nüfusu 57’dir.