Alhatlı

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Mustafa TÜREN 0 530 710 84 93
Aza …..
Alhatlı Mahallesi Bergama’nın kuzey doğusunda yer alır. Doğuda Yalnızdam, batıda Yeniler, güneyde Çamoba, kuzeyde Kaplan Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 33 km’dir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan  Alhatlı Mahallesi’nde zeytincilik, büyükbaş hayvancılık ile uğraşılmaktadır. Orman içi niteliğindeki 400 rakımlı Alhatlı mahallesi; 267 nüfus, 110 hane sayısına sahiptir.