BERGAMA ULU (YILDIRIM) CAMİ

BERGAMA ULU (YILDIRIM) CAMİ

Günümüze kadar gelebilmiş Bergama’daki Türk dönemi yapıları içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki hat yazısı Bergamalı Şair Aşki Efendi’ye aittir.