UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın Yeni Dönem Alan Yönetim Planı İçin GZFT Analizi Çalıştayı Tamamlandı

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın Yeni Dönem Alan Yönetim Planı İçin GZFT Analizi Çalıştayı Tamamlandı

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın yeni dönem Alan Yönetim Planı için GZFT Analizi Çalıştayı tamamlandı. İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan, 2023-2028 dönemi, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı çalışmaları için; Dünya Miras Alanın Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditlerini içeren GZFT Analizi Çalıştayı, Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda yapıldı.Çalıştaya; Danışma Kurulu Üyeleri, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm İşletmecileri ve Üniversite Öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun yaptığı toplantıda, Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk Dünya Miras Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar ile çalıştayın yöntemi hakkında bilgiler verdi. Şehir Plancısı Serdar Nizamoğlu’nun Bergama Miras Alanı’na ilişkin sunumunun ardından çalıştaya geçildi. Miras Değerleri, Sosyo-Ekonomik Yapı, Mekansal Yapı ve Planlama, Ziyaretçi Yönetimi, Risk ve Yönetsel Yeterlilik konu başlıkları altında katılımcıların değerlendirmeleri ile Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditleri içeren analiz tabloları oluşturuldu ve kayıt altına alındı. Toplantı ardından, çalıştay sonuçları taslak eylem setinin belirlenmesi için raporlanarak katılımcılarla iletilmesi sağlanacak.