Bergamalı Hemşehrilerimize Duyurulur;

Bergamalı Hemşehrilerimize Duyurulur;


Belediyemiz Encümeni’nce 21/04/2020 tarihinde ayırma işlemi uygulanan yöremizde ‘‘Tekstil Fabrikası Arazisi’’ olarak bilinen taşınmazın bir kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na devri hususundaki karara karşı açılmış olan dava neticesinde İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 2020/1289E. – 2021/547K. sayılı ilamı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; Sayın Mahkemece verilmiş olan anılı karar kesin bir karar niteliğinde değildir. Söz konusu karara karşı üst Mahkemeye itiraz yolu açıktır. Yargılama sürecinde; yapılan itirazlar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 02/12/2020 tarihli 1594 numaralı kararı ile İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24/07/2020 tarihli ve 13104 sayılı ‘Koruma Bandı’ kararı iptal edilmiştir.
Bunun üzerine daha önce koruma bandını oluşturan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 29/12/2020 tarihli 13812 numaralı kararı ile öncesinde yine kendilerince oluşturulan dava konusu koruma bandını ortadan kaldırmıştır. Dava esasen konusuz kalmıştır.
Sonuç itibariyle; üst Mahkemeye yapılacak haklı itirazlar sonucunda hukuka uyarlı olmadığına inandığımız ve hukuken konusuz kalan Yerel Mahkeme’nin iptal kararı kaldırılarak itirazlarımız doğrultusunda hukuka uyarlı bir karar verileceği inancındayız.
Ayrıca Belediye Meclisi’mizce alınan karar sadece ‘devre yetki veren’ bir karar olup devir konusunda kesin bir işlem ve karar uygulaması Belediyemizce yapılmamıştır.
Tarafımızca tüm süreçler hassasiyetle takip edilmektedir.
Değerli Bergamalı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımızla..
Bergama Belediye Başkanlığı
Vekili
Av. Alperen ŞEN