Durmuşlar

Yönetim
Görevi Adı Soyadı İletişim
Muhtar Yusuf GÜZELUYAR 0 537 447 31 67
Aza ….
Durmuşlar Mahallesi Bergama’nın kuzey doğusunda yer alır. Doğuda Çamoba, batıda Eğiller, güneyde Çaltıkoru, kuzeyde Yeniler Mahalleleri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı 15 km’dir. Ekonomisi hayvancılığa dayalı olan Durmuşlar Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık ile uğraşılmaktadır. Orman kenarı niteliğindeki 310 rakımlı Durmuşlar mahallesi; 422 nüfus, 175 hane sayısına sahiptir.