Duyurular

29.11.2022 tarihli  Araç Satış İhale İlanı

29.11.2022 tarihli  Satış İhale İlanı

01.12.2022 tarihli  Satış İhale İlanı

06.12.2022 tarihli  Satış İhale İlanı

16.11.2022 ve 14.12.2022 tarihli Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun İhale İlanı

29.11.2022 ve 29.12.2022 tarihli Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun İhale İlanı

06.12.2022 ve 05.01.2023 tarihli Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun İhale İlanı

07.12.2022 ve 05.01.2023 tarihli Bergama İcra Dairesi’nin İhale İlanı

10.01.2023 ve 10.02.2023 tarihli Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun İhale İlanı

17.01.2023 ve 17.02.2023 tarihli Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun İhale İlanı

18.01.2023 ve 14.02.2023 tarihli Bergama İcra Dairesi’nin İhale İlanı

31.01.2023 ve 03.03.2023 tarihli Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun İhale İlanı

 

İzmir İli Bergama İlçesi Ertuğrul Mahallesi 613 ada 73 parselin sit alanı dışında kalan kısmın Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin UİP-35155440 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi talebi..

 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Bakırçay havzasında gerekli tesislerin yapılması amacıyla Bergama İlçesi Kadıköy Mahallesi 42 ve 43 parsellerde “Belediye Hizmet Alanı (Tarımsal Ürünleri İşleme, Kurutma, Paketleme ve Depolama Tesisi)” belirlenmesine yönelik hazırlanan NİP35252851 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP 35910796 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

08.09.2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak ilan edilen…

 

İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı