ENGLISH

ÇUKURHAN

Tipik bir şehir içi hanıdır. Projesi tamamlanan Çukurhan’ın, daha fazla yıpranmadan önce kamulaştırılıp yerli ve yabancı turistler ile Bergamalılar’ın kullanımına açılarak gelecek kuşaklara korunarak bırakılması planlanmaktadır.