ENGLISH

474 ADA 60 PARSEL

Projesi 2008 yılında yapılan mimari öğe, daha önceleri askeri hastane olarak işlev veren binaya aittir. İncil'de sözü edilen yedi kiliseden biri olan Kızıl Avlu’nun bahçe sınırları içerisinde kalan yapı, karşısındaki Havra yapısı ile de merkezi bir noktada zafer taklarını andıran bir şekilde durmaktadır.