ENGLISH

GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUCU İLANI

Mahalli İdareler Personelinin görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Sözlü Sınav Başlıklı 14. Maddesine göre sözlü sınav yapılmış olup sınav sonuçları aşağıdaki tablodadır.

SINAVA KATILAN PERSONEL

ATAMA YAPILACAK KADRO

SÖZLÜ SINAV ORTALAMASI

BAŞARI DURUMU

SEZAİ YAVUZ

ŞEF

MÜDÜR

80,50

BAŞARILI

HÜSEYİN ŞENLENDİRİCİ

ŞEF

MÜDÜR

60,66

BAŞARISIZ

ERDEM ORTA

ŞEF

MÜDÜR

68,83

BAŞARISIZ

MUSTAFA DOYRANLI

ŞEF

MÜDÜR

68,99

BAŞARISIZ

ERCAN YILDIZ

ŞEF

MÜDÜR

68,66

BAŞARISIZ