ENGLISH

BERGAMA KOLLEKTİF HAYALGÜCÜ MÜZİK MERKEZİ EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU

BKHMM EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN: Müzik ve Gösteri Sanatları

MESLEK: Müzik Eğitimi

KURS AMACI: Bergama Kollektif Hayalgücü Müzik Merkezi (BKHMM), kişisel hikâyesini Bergama’ya getirmek isteyen tüm dinleyicilere, müzisyenlere ve daha da önemlisi, sanat, hayat ve doğa ile duyarlılığı olan herkese açık bir eğitim habitatı olacaktır. BKHMM’nin çalışma alanları arasında Ses, Müzik ve Doğaçlama’nın yanı sıra müzik ve sanat vasıtasıyla Kollektif Bilinç ve yardımlaşma temaları bulunmaktadır.

KAYIT KOŞULLARI:

  1. Online başvuru öncesi 120,00(Yüzyirmi)TL Kurs Ücretini Bergama Belediyesi Veznesine Hobi Kursu Ücreti olarak yatırılması gerekmektedir. Başvuru esnasında makbuz numarası istenecektir. Makbuz numarası girmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

KURS BİLGİLERİ:

Yer: Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Başlangıç: 22 Ocak 2018

Bitiş: 19 Şubat 2018

Adres: Zafer Mah. 22. Sok. No:6 Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Tel: (232) 6328001

Başvurularınız için tıklayınız