MİLLET BAHÇESİ’NE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI

MİLLET BAHÇESİ’NE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI

MİLLET BAHÇESİ’NE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI
Bilgi kirliliği ve yalan haberlerle algı oluşturmaya çalışanlara itibar edilmemesi için kamuoyuna açıklama yapılması uygun görülmüştür:
1- Stad dükkanlarının 69’u ile ilgili herhangi bir dava bulunmamaktadır. Açılan davalar da hukuken bu dükkanları etkilememekte, bunlarla ilgili herhangi bir hak meydana getirmemektedir. Bunlarla ilgili tahliye ve yıkım işlemlerinin önünde yasal olarak hiçbir engel söz konusu değildir.
4 adet dükkan ile ilgili yapılacak keşfin diğer dükkanları da etkileyeceği algısı tamamen yalandır. Hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Davası açılmış bir dükkandaki mahkeme kararının başka bir dükkanı ilgilendirmeyeceği aşikardır.
Kaldı ki; keşif kararı verilen dükkanlarla ilgili olarak da Yürütmeyi Durdurma Kararları kaldırıldığından artık ortada hukuki bir engel bulunmadığından iş ve işlemler diğer dükkanlarda olduğu gibi bu dükkanlar yönünden de hızlı bir şekilde yapılacaktır.
2- Tahliye ile ilişkin olarak sadece 2 dükkan ile ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı kalmıştır.
Mahkemenin gerekçesi ise Risk Raporu’nun kesinleşip kesinleşmediği bilgisinin ilgili bakanlıktan teyit edilmesi üzerinedir. İlgili bakanlık Risk Raporu’nun aylar öncesinden kesinleştiği bilgisini dosyaya sunmuştur. Diğer tüm dosyalarda olduğu gibi; bu iki dosyada da Yürütmeyi Durdurma Kararı’nın kaldırılacağı ve tüm davaların reddedileceği kuşkusuzdur.
3- Yıkım ile ilgili duruma gelince;
sadece bir adet dükkan hariç dava açan diğer dükkanlarla ilgili herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dava açmayan 69 adet dükkanla ilgili ise zaten ortada bir dava ve engel yoktur.
Belediyemiz sürecin başından beri hukuka ve mahkeme kararlarına aykırı en ufak bir işlem yapmamıştır. Aksini söyleyenler tamamen algı oluşturmak, süreci provake etmek ve bu büyük hizmeti engellemeye çalışmaktadırlar.
Tüm bunlara rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın raporları ve talepleri doğrultusunda tahliye ve yıkım işlemleri kararlılıkla en hızlı şekilde yapılacaktır.
Yukarıdaki bilgiler resmî kayıtlara dayanmaktadır. Bu nedenle aksi yönde yalan haber ve bilgilere itibar etmeyiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.