Kıymetli Hemşehrilerimiz; Kaldırımlar Yayalar İçin Yürüme Yoludur. Lütfen Kaldırımlarımızı Otomobil vb. Araçlarla İşgal Etmeyelim

Kıymetli Hemşehrilerimiz; Kaldırımlar Yayalar İçin Yürüme Yoludur. Lütfen Kaldırımlarımızı Otomobil vb. Araçlarla İşgal Etmeyelim