ENGLISH

2020 Yılını Bergamamız'da çevre yılı ilan ettik. Daha temiz bir çevre için katı atıkları toplayarak ayrıştırma işlemlerinden geçirip tekrar geri dönüşüme kazandırma olanağı sağlıyoruz. ♻ #2020bergamadaçevreyılı