ENGLISH

Tük Kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 85. yıldönümünde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlar, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve eşit yer almaları temennisiyle saygılar sunarım.