ENGLISH

Çepni Alevileri ve Seyid Köse Süleyman Derneğini belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için derneğimize teşekkür ediyorum.