ENGLISH

ENCÜMEN ÜYELERİ

BAŞKAN
Mehmet GÖNENÇ Belediye Başkanı
   
ÜYELER
Mahmut Esat DÜLGE Meclis Üyesi
Fikret ÇAM Meclis Üyesi
Yılmaz DÜLGAR Meclis Üyesi
Ersin GÜLEÇ Yazı İşleri Md. V.
Sezai YAVUZ Mali Hizmetler Md. V.
Tuğçe GÜMÜRÇİNLER İmar ve Şehircilik Md. V.