ENGLISH

BERGAMALI ÇOCUKLAR İLE TARİHİ MİRASA YOLCULUK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öncülüğünde gerçekleştirilen "Çocuklara Miras: Bergama" etkinliğinde “Çocuklarla Miras Yürüyüşü” yapıldı.

Etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Demet Binan, Dr. Mevlüde Kaptı, Araştırma Gör. Gülce Güleycan Okyay, Araştırma Gör. İlke Tandoğdu yönetiminde ve Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Bergama Kazı Başkan Yardımcısı Yard. Doç.Dr. Güler Ateş, Mimar Seçil Tezer (Alman Arkeoloji Enstitüsü) ile birlikte gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kale Mahallesi’nde önceden belirlenen bir miras rotası üzerinden tarihi çevredeki önemli yapı ve miras öğelerini içeren bir hafıza yürüyüşü yapıldı. Bergamalı Çocuklarla birlikte dolaşılarak çevrenin somut ve somut olmayan değerlerine ilişkin çeşitli bilgiler aktarıldı. Bu sayede çocukların yaşadıkları çevreyi daha iyi bir biçimde tanımaları, sahip olduğu miras değerlerine ilişkin bir farkındalık geliştirmeleri, ortak bellek ve aidiyet duyguları ile mirasa ilişkin edindikleri bilgilerin yerinde pekişmesi amaçlandı. Yürüyüş sırasında ayrıca çocuklara gün içi eylemlerini hikaye, drama, çizim gibi çeşitli biçimlerde ifade etmesi, kendi yaşamlarını sürdürdükleri bu önemli miras alanına ilişkin sahip oldukları izlenim ve deneyimlerinin paylaşılması istendi.

“ÇOCUKLARA MİRAS: BERGAMA” PROJESİ

"Çocuklara Miras: Bergama" etkinliği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öncülüğünde, Bergama Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Ulusal Komitesi, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Başkanlığı, Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte gerçekleştirilen atölyeler ile ilkokul çağındaki bireyler arasında kültürel mirasın sahiplenilmesine ve korunmasına yönelik farkındalığın arttırılmasını ve çeşitli deneyimsel pratikler yordamıyla interaktif bir bilgi aktarımı sürecinin oluşturulmasını amaçlandı.

"Çocuklara Miras: Bergama" programı kapsamında İda Atölye tarafından 14 Eylül İlkokulu ve Akropol’de “Çocuklarla Arkeoloji Tiyatro ve Mask Yapım Atölyesi”, Yazar Sara Pardo tarafından Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’nde “Evvel Zaman İçinde Bergama Çocuk Kitabı İmza Günü, Söyleşi, Çizgi Film Gösterimi”, Güzel İşler Derneği tarafından Bergama Müzesi ve BerKM’de “Bergama Arkeolojik Miras atölyesi”, Atölye Mil tarafından Viran Kapı da “Mekansal Oyun Kurma Atölyesi”, Miniart Atölye tarafından Asklepion’da “Sırlar Avı” ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından Kale Mahallesinde “Çocuklarla Miras Yürüyüşü” etkinlikleri gerçekleştirildi.