ENGLISH

VATANDAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

Belediye Başkanlığımızca Çamlıpark’ta yapılacak olan peyzaj çalışması öncesi; Belediye Başkanlığımızdan ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nden uzman kişilerce (Orman ve Ziraat Mühendislerince) oluşturulan komisyonun 26.02.2018 tarihli Teknik Gerekçe Raporuna göre;

“Çamlıpark’ta bulunan fıstıkçamı ve kızılçam ağaçlarının dikimlerinin yapıldığı yıldan itibaren düzenli bir bakım (aralama) kesimi yapılmadığı, ağacın anatomisi gereği ışığa yönelme savaşı yapmaları, park içindeki arada kalan güçsüz bireylerin (Ağaçların) kuruyarak doğal dal budaması ve seleksiyon ile birlikte kurumaların hızlandığı, ışığa yönelme nedeniyle ağaçların eğri büyüme yapmaları sonucu rüzgarlı havalarda devrilme riski oluşturması neticesinde park içerisinde dinlenen vatandaşlar ve oyun oynayan çocuklar için yaşamsal tehdit oluşturduğu tespiti yapılmıştır.

Park içerisindeki sık olan kurumaya yüz tutmuş, büyümesi durmuş ve tehlike oluşturan ağaçların bakım kesimlerinin yapılarak alandan uzaklaştırılması gerektiği can ve mal kaybını önlemek amacıyla zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır.”

Bu bağlamda Çamlıpark’ta yapılacak çalışma tamamen Park içerisindeki fıstıkçamı ve kızılçam ağaçlarının bakımı ile ilgili olup ileride doğabilecek can ve mal kaybını önlemek için yapılmaktadır.

Halkımızın bilgilerine arz olunur.

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI