ENGLISH

BERGAMA, UNESCO ALAN YÖNETİMİ PLANINI TAMAMLANDI

Yürütülen özverili çalışmalar sonucunda 2011 yılında UNESCO’nun geçici listesine ve kısa bir süre sonrada 2014 yılında UNESCO’nun asıl listesine girmeyi başararak 999. UNESCO Dünya Mirası olan Bergama’da “Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı” onaylandı.

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı’nın bütüncül şekilde korunması ve yönetimi, araştırma eğitim ve farkındalık geliştirme, çevrenin korunması, somut olmayan mirasın korunması ve sorumlu turizm yaratma konulu beş stratejik başlık altında 2016-2021 dönemi için toplam 69 eylem planı öngören Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ‘Yönetim Planı’ onaylandı.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bergama Belediyesi, Bergama Kazı Başkanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bergama Ticaret Odası, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı, Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği, Bergamayı Sevenler Turizm Derneği, Bergama Kültür ve Turizm Derneği, Hera Otel, Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı, Yerlitahtacı Mahallesi Muhtarlığı ve SS. Bergama Halıcılık ve El Sanatları Geliştirme Emek Yoğun Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi’nin yer aldığı Danışma Kurulu toplantısında kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda son şekli verilen planın onaylanması için Eşgüdüm Denetleme Kurulu’na havale edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü, Bergama Müze Müdürlüğü, Bergama Kazı Başkanlığı, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün yer aldığı Eşgüdüm Denetleme Kurulu toplantısında ise yapılan görüşmeler sonucunda alan yönetimi planı onaylandı.