ENGLISH

5. BASMANE VE ÇEVRESİ TARİH, KÜLTÜR, SANAT, ARKEOLOJİ GÜNLERİ

PANEL: “UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ GİRİŞİMİ DENEYİMİ

5. Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat, Arkeoloji Günleri başladı. Geçmişe ve bugüne dair algı ve duyarlılıkları harekete geçirmek, kentlilik bilincini oluşturmak ve kültürel mirasın korunması amaçlayan etkinlikte Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte “UNESCO Dünya Mirası Listesi Girişim Deneyi” konulu panele konuşmacı olarak katılıyor.

Panel: UNESCO Dünya Mirası Listesi Girişim Deneyimi
Konuşmacılar: Mehmet Gönenç (Bergama Belediye Başkanı) 
Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

Tarih: 21 Kasım Salı 
Saat: 13.00 
Yer: Basmane Gar Yolcu Salonu