ENGLISH

2017 BERGAMA KAZILARI GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

2017 BERGAMA KAZILARI GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Felix PIRSON
Alman Arkeoloji Enst. - DAI
Bergama Kazı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Güler ATEŞ
Manisa Celal Bayar Üni.
Bergama Kazı Başkan Yrd.

Tarih : 03 Ekim 2017
Saat : 10.00
Yer : Bergama Belediyesi 
Haluk Elbe Toplantı Salonu