ENGLISH

BERGAMA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU YARATICI DRAMA YAZ KURSU

Başlama Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe
Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Yaş Grupları: 9-11 ve 12-14

Not: Başvurular Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne yapılmaktadır. Sınıflar 20’şer kişilik olup, kontenjan ile sınırlıdır.

Amaç: 
*Çocukların yaratıcılığını geliştirme
*Estetik gelişimini sağlama
*Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma
*Birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma
*Sosyal gelişimi sağlama
*Kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme
*Dil ve iletişim becerilerini kazandırma
*Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma
*Simgeleme gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirmeyi hedefliyoruz.