ENGLISH

DUYURU

Mülkiyeti Bergama Belediyesine ait olan Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirketi bahçesindeki fıstıkçamı ağaçlarının aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı bakımlarının yapılmasına, devrilme riski taşıyan ve kurumuş olan bir kısmının kesilmesine karar verilmiştir.

KONU: Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirketinin 31.08.2016 tarih ve 2016/33-RD.19 sayılı yazılarına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Yüksek Meslek Okulu Yerleşkesinde bulunan Fıstıkçamı ağaçlarının bir kısmının kuruduğu bir kısmının da devrilme riski taşıdığı konusunun incelenmesi.

İNCELEME: 05.09.2016 tarihinde Bergama İşletme Şefi Orman Mühendisi Erhan Öğüt, Bergama Kadastro Şefi Vekili Orman Mühendisi Murat Çatalbaş ve Bergama Orman İşletme Müdür Yardımcısı Orman mühendisi Mustafa Koruk’tan oluşan teknik ekipçe ve 06.07.2015 tarihinde Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ziraat Mühendisi Özgün Yalçın ve Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Orman Mühendisi Mustafa Tonay’dan oluşan teknik ekipçe Atatürk Mahallesi 195 ada 1 Parseldeki Yüksek okul kampüsünde bulunan fıstıkçamlarında yapılan incelemede;

Kampüs de bulunan fıstıkçamları 5x5 metre aralık mesafelerde dikimlerinin yapıldığı, yaşlarının 60-75 yaş arasında oldukları, ilk dikimden günümüze kadar aralama (bakım) kesimlerinin hiç yapılmadığı, ağaç boylarının 10-20 metre arasında olduğu tespit edilmiştir.

Fıstıkçamının 60-75 yaş arasında aralık mesafelerinin 10x10 metre veya 12x12 metre aralık mesafelerde olması gerektiği halde; sıkışık olduğu için ağaçların ışığa olan ihtiyaçları nedeniyle grift hale geldikleri, doğal dal budanması ve doğal seleksiyon yapmaları sonucu arada kalan zayıf ağaçların kurudukları, dikili kuru ağaçların devrilme tehlikesi oluşturduğu, grup kenarındaki ağaçların dışa ışığa doğru yönelmeleri ağacın eğik büyümesine neden olduğu ve fırtınalı günlerde devrilme riski oluşturduğu tespit edilmiştir.

Ağaç kök boğazında açılan profil örneğinde; Toprak yapısının kumlu balçık olduğu, A horizonun bulunmadığı, B horizonun 45 cm olduğu alt tabanın ise alüvyon kum deposu olduğu anlaşılmıştır.

Kök boğazına yakın yerlerde güneş ışığının yeterince toprak yüzeyiyle temas etmemesi ve nemli kalması nedeniyle armelleria mella mantarının teşekkül ettiği ve zayıf düşen ağaçların kurumasını hızlandırdığı tespit edilmiştir.

SONUÇ OLARAK: Yüksek Okul kampüsünde bulunan Fıstıkçamı ağaçlarının dikimlerinin yapıldığı 60-75 yıldan beri hiçbir şekilde bakım (aralama) kesimi görmediğinden ağacın anatomisi gereği ışığa ve besine yönelme savaşı yapmaları, grup içindeki arada kalan güçsüz bireylerin kuruyarak doğal seleksiyon ve budama neticesinde kurumaların hızlandığı, ışığa yönelme nedeniyle ağaçların eğri büyüme yapmaları sonucu rüzgarlı havalarda devrilme riski oluşturduğu, toprağın yeterince güneş ışını almaması nedeniyle mantar oluşumun hızlandığı bunun da zayıf olan ağaçların kurumasında etkili olduğu tespitleri yapılmıştır.

Kampüs içerisindeki sık olan kurumaya yüz tutmuş, büyümesi zayıflamış ve tehlike oluşturan ağaçların bakım kesimleri acilen yapılarak alandan uzaklaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Sayın halkımıza duyurulur.

Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirketi