ENGLISH

SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal Yardımlar, Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler;

  • Başvuru dilekçesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgâh belgesi
  • Fakirlik belgesi
  • Taşınmaz mal kaydı olmadığına dair belge (Tapu sorgusu) 
  • Araç kaydı olmadığına dair belge (Araç tescil kaydı)
  • Sosyal güvencesini gösterir belge (Maaş belgesi)                                             

Bergama Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği'ne göre verilen yardımlar;

Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

Asker ailesi yardımı: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır.

Cenaze yardımı:  Belediyenin kimsesiz, yoksul, fakir, muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler için yaptığı ücretsiz defin işlemleri ile sayılan ihtiyaç sahiplerinin cenaze evlerine yapılan yemek yardımıdır. Yemek yardımının şekli ve nasıl yapılacağı Yardım Komisyonu kararında belirtilir. 

Engelli yardımı:   Engellilere yapılacak ayni veya nakdi yardımları kapsar.

Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere dağıtılır.

Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı v.b. giyim eşyasını kapsar.

İçme sütü yardımı: İlçemizde bulunan anaokulu ve ilköğretim okulu tüm öğrencilerine öğretim süresince yapılan pastörize süt yardımıdır.

Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, çanta ve kırtasiyeden oluşur.

Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi ve ilaç yardımlarını kapsar.

Sosyal yardım: İhtiyaç sahibi olan ilköğretim, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımdır.

Sosyal market:  Kent içerisinde ihtiyacından fazla kullanılmış fakat kullanılabilir nitelikte olan veya kullanılmamış ayni yardıma elverişli eşyalara sahip kişilerden bu eşyaların toplanması, kullanılabilir hale getirilmesi kent içerisindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak ulaştırılmasıdır.

Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarını kapsar.

Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ve ihtiyaç sahiplerine yapılır.