ENGLISH

YAPI RUHSAT İŞLEMLERİ

Yapı Ruhsatı İşlemleri Belediye Hizmet Binası 3. katta bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Yapı Ruhsatı Almak İçin İstenilen Belgeler;

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tapu (vasfı arsa olmalı, hisseli ise tüm hissedarların başvurusu veya vekaletname)
 • Aplikasyon krokisi
 • İmar durumu belgesi
 • Plan kote, kesit, yapı yeri uygulama planı
 • Kırmızı ve siyah kot tutanakları
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi
 • Yibf
 • Yapı denetim şirketine ait evraklar (taahhütname, kontrol föyleri , vs)
 • Müteahhit ticaret odası kayıt belgesi
 • Kat karşılığı sözleşme (noterden)
 • Taahhütname (noterden)
 • Vergi levhası sureti
 • Şantiye şefi yerleşim yeri belgesi
 • Şantiye şefliği oda belgesi ve taahhütname
 • Şantiye şefliği sözleşmesi
 • Mimari statik, sıhhi ve elektrik, jeolojik etüt, jeofizik proje müellefleri taahhütname
 • Harita mühendisi oda belgesi + taahhütname
 • Damga vergisi dekontu
 • Yapı denetim hizmet bedeli dekontu
 • Tapu kütük kaydı
 • 5’er adet mimari, statik sıhhi ve elektrik tesisat projeleri, hesaplar
 • Jeolojik etüt raporu (2 adet)
 • 4Enerji kimlik belgesi
 • İstinat gerekip gerekmediği statik kontrol
 • Tesisat kontrol
 • Kanal katılım belgesi