ENGLISH

İŞ YERİ RUHSAT İŞLEMLERİ

İş Yeri Ruhsat İşlemleri, Belediye Hizmet Binası 2. katta bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Tahakkuk Şefliği tarafından yürütülmektedir. 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 adet fotoğraf
 • Oda kaydı
 • Esnaf sicil belgesi veya ticaret odası kaydı
 • Şirket ise;- şirket ana sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • Şirket ortakları nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Ticaret sicil gazetesi            
 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Ustalık belgesi (kuaför, berber, lokanta, kasap vb.)
 • Emlak ÇTV beyanı
 • Kira kontratı
 • Vergi levhası
 • Açılacak işyeri 634 sayılı kat mülkiyeti yasası kapsamında tapu kütüğünde “mesken” olarak görülüyorsa kat maliklerinin izninin alındığı imzalı belge (muvafakatname)
 • Şeffaf kapaklı dosya
 • Numarataj belgesi

*bunların haricinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı almak için ilaveten;

 • Sabıka kaydı
 • İkametgâh
 • Sağlık raporu
 • Numarataj kaydı
 • Dilekçe 
 • İtfaiye raporu ( İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilecek olan uygunluk belgesi için, Belediyemiz Genel Tahakkuk Şefliğine de müracat edilebilir ) 

          (devirlerde eski ruhsatın aslı)  

2.-3. Sınıf G.S.M. Ruhsatı İçin İstenen Belgeler;

 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Yapı Kullanma İzni
 • Ölçekli vaziyet planı
 • İş akım şeması
 • Çevre kirliliğini önleyici tedbirler hakkında rapor
 • İtfaiye Raporu
 • Noter Beyannamesi
 • Vergi Levhası
 • Kira Kontratı
 • Tapu fotokopisi
 • Karayollarından Geçiş Yolu İzin Belgesi
 • Oda Kaydı
 • Esnaf Sicil Belgesi veya Ticaret Odası Kaydı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Şirket ise;

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Şirket Ortakları Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Uygunluk Belgesi (şarj ve Emisyon izni yerine)
 • İşletme Belgesi

3. Sınıf G.S.M. Akaryakıt ve LPG İstasyonları için  ayrıca,

 • Bayilik Sözleşmesi
 • TS Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • ÇED Raporu
 • TSE tarafından onaylı vaziyet planı
 • İki istasyon arası mesafe yazısı
 • Kurma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 • Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi