ENGLISH

UNESCO GÜNLERİ’NDE OSMANLI BERGAMASI KONUŞULDU

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin ikinci yıl dönümünde düzenlenen UNESCO Günleri’nin son konuğu Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vehbi Günay oldu. 

"Osmanlı Dönemi Bergaması'na Bir Bakış" isimli sunumu ile dönemin Bergama’sına ilişkin bilgiler sunan Prof. Fr. Vehbi Günay, Osmanlı Beyliği’nin beylikten çıkıp devletleşmeye giden yolda Karesi Beyliği ve onun sınırları içerisinde yer alan Bergama’nın bu noktada kilit bir rol aldığını ifade etti. 

Ayrıca 15. Ve 16. Yüzyılda Bergama’nın sosyo-ekonomik, nüfus ve idari yapısına ilişkinde bilgiler sunan Prof. Dr. Günay, “ Bergama’da Beylerbeyi Çelebi isminde Karesi hanedanından gelmiş bir idareci 1341 yılına kadar burada beylik yapmış. Ve 1341’den sonra Bergama bölgesi de Osmanlı’ya entegre olmuştur. Ve bu süreden sonra da Roma’nın ve Bizans’ın son dönemlerinde ihmale uğramış olan Bergama çok hızlı bir gelişim göstermiş ve kalkındırılmaya başlanmıştır. Osmanlı sınırlarını Avrupa’ya doğru genişletmeye başlayınca Anadolu kentlerinin güvenlik endişeleri ortadan kalkmış kalelerin içindeki yerleşimler alana yani ovalara doğru kaymaya başlamıştır. Bunun da en güzel şehircilik örneklerinden birisi Bergama’dır. Bergama’daki Ulu Camii 14. yüzyılın sonlarında yapılmıştır ve Bursa’da ki Ulu Camii ile çağdaştır. Ve Anadolu’da iki önemli ticaret merkezinde ayı kişi tarafından yaptırılmıştır” diye konuştu. 

Etkinliğin sonunda Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak katıldığını belirterek, “Bugün Osmanlı Dönemi’nin en güzel mimari örneklerini Bergama’da görebiliyorsunuz. Ve bu alanlar UNESCO tarafından da tescillendi. Sayın Prof. Dr. Vehbi Günay’a bizlere verdiği değerli bilgiler ve anlatımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.