ENGLISH

Bergama Belediyesi Kültür Yayınları

ADINI BERGAMA’DAN ALAN PERGAMENT VE ANADOLU’NUN SON KARATABAĞI BERGAMALI İSMAİL ARAÇ

Yazar: Lütfü Dağtaş

Basım Tarihi: Eylül 2017

İçerik: Anadolu’daki karatabaklık zanaatı ve Anadolu’nun son karatabağı İsmail Araç, Antik dönem Pergamon (Bergama) Kütüphanesi ve Pergament’i konu almaktadır. 

Mevcut Durumu: Var

Ücret: -

BERGAMA KENTSEL DIŞ MEKANLARININ YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar: Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş - Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan - Doç. Dr. Emine Malkoç True - Dr. Hatice Sönmez Türel - Dr. İpek Altuğ Turan - Arş. Gör. Merve Özeren

Basım Tarihi: Mart 2017

İçerik: Tarihi geçmişi ve turistik potansiyeliyle İzmir’in önemli merkezlerinden biri olan Bergama ilçesine bağlı 18 adet mahallenin sınırları içerisinde yer alan kentsel dış mekanların belirlenerek nitelik ve nicelik yönüyle yeterliğinin değerlendirilmesi ve yerel halk ile turistik amaçlı olarak ilçeye gelen kullanıcılar tarafından kullanılabilirliğinin ortaya konulmasının amaçlandığı araştırmayı konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Var

Ücretsiz

UYGARLIĞIN ÖZETİ BERGAMA

Yazar: Şadan Gökovalı

Basım Tarihi: Ocak 2017

İçerik: Tarihin Bergama’da bıraktığı ayak izlerinden örnekleri konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Var

Ücret: 25.00 TL

SEYYAHLARIN GÖZÜYLE TARİH İÇİNDE BERGAMA 1671 – 1892

Yazar: İlhan Pınar

Basım Tarihi: Mayıs 2016

İçerik: 1671 – 1892 yılları arasında, 16 seyyahın Bergama’ya gelerek kentle ilgili seyahatnamelerine aktardıkları gözlemlerini konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Var

Ücret: 25.00 TL

BERGAMA OSMAN BAYATLI KİTAPLARI

ANTİK ÇAĞ - YAKIN TARİH - KÖYLER - FOLKLOR - DÜŞÜN ADAMLARI

Yazar: Osman Bayatlı

Basım Tarihi: Şubat 2016

İçerik: Osman Bayatlı 1923 yılında genç bir öğretmen olarak geldiği Bergama’da unutulmaz işler yaptı, yaşamını yitirdiği 1958’e değin neredeyse her gününü her saatini bu kadim kent için araştırarak, okuyarak ve onlarca kitap yazarak geçirdi. Bergama Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen bu kitap O’nun Bergama üzerine yazdığı kitapların tümünü içermektedir.

Mevcut Durumu: Var

Ücret: 50.00 TL

ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE BERGAMA HALKEVİ

Yazarlar: Mehmet Emin Elmacı - Melih Tınal

Basım Tarihi: Aralık 2013

İçerik: Kuruluşundan itibaren bünyesindeki dokuz şube ile Bergama ve köylerine önemli katkı sağlayan Bergama Halkevi’nin çalışmalarını konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Var

Ücretsiz

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YAKLAŞIMIYLA DİKİLİ VE BERGAMA’YI BÜTÜNLEŞTİRME POTANSİYELİ

Yazar: Füsun Baykal – Gözde Emekli – Emre Ataberk – İlkay Südaş

Basım Tarihi: Şubat 2013

İçerik: Dikili ve Bergama turizminin çeşitli ortaklıklar etrafında bütünleşebilme potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, 2010 yılında TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı tarafgından desteklenerek yürütülen araştırma projesini konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Yok

ULUSLARARASI BERGAMA SEMPOZYUMU

Basım Tarihi: Ekim 2011

İçerik: 07 – 09 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Bergama Sempozyumu’nu konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Yok

KERMESLERLE BERGAMA’NIN YAKIN TARİHİ

Yazar: Eyüp Eriş

Basım Tarihi: Haziran 2011

İçerik: Bergama Kermesi’nin üç çeyrek asırlık tarihini ve Cumhuriyet aydınlanmasının izlerini bulacağınız bu kitap köklü geçmişe sahip Bergama Kermesi’nin arşiv ve belgelerini konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Yok

LİSELERARASI YEREL TARİH ARAŞTIRMASI

Basım Tarihi: 2007

İçerik: 2006 yılında düzenlenen liselerarası ödüllü yerel tarih araştırması detaylarını ve değerlendirmeye giren projeleri konu almaktadır.

Mevcut Durumu: Var

Ücretsiz

 

*Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bergama Kültür Merkezi kitap satış noktalarından tedarik edilebilir.