ENGLISH

BERGAMA BELEDİYESİ’NİN İTİRAZI SONUÇ GETİRDİ

“ZEYTİNDAĞ ÇİMENTO FABRİKASI ÇED SÜRECİ DURDURULDU”

İzmir’in Bergama İlçesi Zeytindağ Mahallesi’ne 1 çimento fabrikası ile 11 ayrı taş ocağı kurmak isteyen Karbeyaz Çimento Madenciliğin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) başvurusu, Bergama Belediyesi’nin itirazı sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geri döndü. 

Yöre halkının geçimini çoğunlukla tarım ve zeytincilikten sağladığı Zeytindağ’da yapılmak istenilen çimento fabrikası ve bu tesise ham madde sağlamak için açılacak olan 11 ayrı taş ocağına ilişkin 15 Mayıs 2014 tarihinde halkın katılımı toplantısı yapılmış ve bakanlığa sunulmuştu. Bakanlığa sunulmasına müteakip 9 Eylül 2015 tarihinde ise 1’inci İDK toplantısı gerçekleştirildi. 

3 KM SINIRININ İHLAL EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Yapılacak olan fabrikanın bölgeyi olumsuz etkileyeceğini ve tarıma darbe vuracağını savunan Bergama’nın CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise duruma tepki gösterdi. Hazırlanan ÇED dosyasına karşı Bergama Belediyesi olarak ÇED değerlendirme raporu hazırlattı. 9 sayfa hazırlanan raporda, Jeolojik Etüt Raporu bulunmadığı, Dere yataklarına hafriyat atılmayacağına dair bilgi verilmediği, ÇED toplantısında halkın proje hakkındaki görüşlerinin yer almadığı gibi bilgilere yer verildi. Raporda buraya neden bu tesisin kurulamayacağı konusunda ayrıca; fabrika alanında zeytin (delice) ağaçlarının olduğu belirtilerek, yönetmeliğe göre 3 km sınırının ihlal edildiği belirtildi. Proje alanının Uluslararası sözleşmeler açısından da değerlendirilmesi istendi.

BELEDİYE’NİN İTİRAZI SONUÇ GETİRDİ, BAKANLIK ÇED SÜRECİNİ DURDURDU

Yapılan başvuru ve Bergama Belediyesi’nce hazırlanan raporlar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü kararını, “ÇED yönetmeliğinin 12’inci maddesi (6) bendi gereği ÇED süreci durdurulmuştur” diyerek açıkladı. Açıklanan kararda, ‘İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan incelemede, söz konusu alanın çevresinde 3 km mesafe içinde yoğun olarak zeytin tarımı yapılan araziler bulunduğu, bu nedenle söz konusu tesisin kurulmasının 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunun 20’inci maddesi açısından uygun bulunmadığı’ belirtildi.

TARIM DIŞI ALAN OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Bergama Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Gönenç, “Bizler her zaman tarıma, halk sağlığına zarar verecek, çocuklarımıza bırakacağımız temiz yaşam alanlarını riske sokacak girişimlere karşıyız. Bu proje insan sağlığına büyük zarar verecek, dere ve yeraltı sularını da kirletecek bir projeydi. Hazırlanan ÇED raporuna baktığımızda ise burada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün görüşlerine yer verilmemiş. Resmi olmayan verilere dayanılarak bu sahalar tarım dışı alan olarak gösterilmiştir. En önemlisi ise raporda halkın proje ile ilgili görüş ve önerileri yer almamış” dedi. 

BAŞKAN GÖNENÇ; "SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN GİRİŞİMLERE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

ÇED raporunu inceledikten sonra belediye olarak değerlendirme dosyası hazırlayıp bakanlığa sunduklarını belirten Başkan Gönenç; “Halkımızın sağlığını, doğamızı, geleceğimizi karartacak ve riske atacak girişimlere asla müsaade etmeyiz, etmemeliyiz” dedi.