ENGLISH

BÜYÜKŞEHİR’DEN 7 İLÇEYE YENİ YOL HARİTASI

Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık ve Menemen ilçelerini kapsayan “Gediz-Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”nin tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, CHP İzmir Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve dernek temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Bakırçay ve Gediz bölgesindeki ilçe belediyelerin stand açtığı bilgilendirme toplantısında Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ziyaretçilere Bergama hakkında bilgiler verdi. 

“İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” ele alındığı toplantıda Bakırçay ve Gediz üreticilerine seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Yarımada’nın arkasından Gediz ve Bakırçay Havzası’nın kalkınma yol haritasını belirledik. Bölge insanıyla beraber katılımcı yönetim anlayışı ile hazırlanan, ihtiyaçları karşılamak üzere yapılmış bir çalışmadır. Bu bölgede yaşayan, üreten, çalışan insanımızla birlikte oluşturulan bir çalışmadır. 2016 yılında da aynı ekiple aynı çalışmayı Tahtalı ve Küçük Menderes Havzası’nda da yapacağız. Bu yılsonuna kadar bu çalışmaları da tamamlayacağız” diye konuştu.

YOL HARİTASINDA NELER VAR?

6 stratejik ana tema, 12 stratejik gelişme ekseni ve 39 alt eksen altında toplam 215 varlık-odaklı kalkınma fikri oluşturuldu. Gıda ormancılığı, hayvancılık, paylaşan tarım havzası, destekleyici tarım havzası, tematik kamp-park alanları, sanat ve tasarım, endüstri mirası turizmi, jeoturizm, mesleki eğiti ve ekolojik bölgeler öncelikli 10 tema olarak belirlendi. Kınık’ta büyükbaş hayvancılık ve bağlı sanayinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Yöre insanı madenlere bağımlı olmaktan kurtarılacak. Bakırçay Havzasında gıda ormancılığını geliştirilecek, fıstık çamı desteklenecek. Gediz Nehri etrafında bitkisel ürünler canlandırılacak, bal ve ürünleri üretimi teşvik edilecek. Yerel ürün çeşitleri teşvik edilecek ve markalaştırılması desteklenecek. Menemen Çömlek Köyü Seramik Projesi gibi "Yöresel Ürün Atölyeleri" kurulacak. Dikili Atatürk Botanik Bahçesi yenilenecek. Bergama Kozak Yaylası Kırsal Turizmi geliştirilecek. Urla Bademler Agro-Eko-Turizm örneğinde olduğu gibi çok-işlevli aile tarımı model işletmeleri kurulması için tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirliğine gidilecek. Kooperatiflere ait satış yerleri oluşturulacak. Tarımsal eğitim ve pazarlamada genç ve kadın çiftçilere öncelik verilecek. Yenilenebilir enerji destekli soğuk hava depoları (Bergama, Dikili) kurulacak. Yeni tarımsal kurutma tesisleri yapılacak. Öncelikle Bergama (Kale Mahallesi), Yeni Foça, Kınık (Yukarı Mahalle) ve diğer tüm kentsel-kırsal yerleşimlerde kentsel dokular restore edilerek havza yerleşimlerinde çekim merkezleri yaratılacak. Özellikli doğal ve kültürel alanlar için kentsel ve kırsal tasarım rehberlerinin hazırlanacak. Foça-Dikili-Bergama Jeopark Projesi gibi çalışmalarla bölgedeki doğal varlıkların bütünlüklü olarak korunup deneyimlendiği tematik parklar oluşturulacak. Gediz Deltası için Ekolojik Tasarım Stratejisi hazırlanıyor. Doğal Yaşam Parkı ve çevresinin gelişimi için “AB Ufuk 2020” programına başvuru yapıldı. İzmir Üniversitelerinin desteğiyle kentlileri de çekecek akıllı tarım bölgesi, iklim-duyarlı tarım, ısı adası etkisini giderecek ekolojik çözümler geliştirme, yeşil ekolojik ağlar geliştirme gibi bölümlerden oluşuyor.