ENGLISH

BERGAMALILAR MADENE GEÇİT VERMEYECEK

BERGAMALILAR MADENE GEÇİT VERMEYECEK

İzmir'in Bergama İlçesi'nde Ovacık, Çamköy ve Narlıca Mahalleleri sınırları içinde altın madeni işletmeciliği yapan KOZA Altın İşletmeleri adına 18 Şubat 2009 tarihinde verilen ÇED (Çevresel etki değerlendirilmesi) olumlu kararının ve Gelintepe Altın Madeni Açık Ocak işletmeciliği Projesi ile ilgili 18 Eylül 2009 yılında verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle çevre ve şehircilik bakanlığına açılan davanın keşif ve bilirkişi incelemesi, yöre halkının ve çevrecilerin yoğun protestosu altında yapıldı.

Bergama Belediyesi, EGEÇEP, TMMOB’a bağlı odalar gibi kurumların davacı olduğu altın madeni ile ilgili keşfe İzmir 3. İdare Mahkemesi heyeti, Ankara’daki üniversitelerden oluşturulan bilirkişiler ve avukatlar dışında Bergama, İzmir, Foça, Dikili gibi yerlerden yaşam savunucuları da katılmak istediler. Mahkeme Başkanı keşfe taraflar ve bilirkişiler dışında vatandaşların ve basın mensuplarının katılmasına izin vermedi. Keşifte davacı vekilleri olarak Çevre Avukatı Senih Özay, Kozak Yaylası Çevre koruma Derneği adına Av.Faruk Orman, TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odaları adına Av.Arif Ali Cangı, Çağdaş Hukukçular Derneği ve EGEÇEP adına Av.Berrin Esin Kaya, Av. Akın Savaş Ataç, Bergama Belediyesi adına Av.Serdar Sinan, Av. Selen Akman Genç, DEV-Maden-Sen adına Av.Cem Erkat, TMMOB Çevre Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları Odası adına Av. Emre Baturay Altınok, Av.Selen Akman Genç, TMMOB Jeoloji Mühendisleri ve Metalurji Mühendisleri Odaları adına Av. Mehmet Horuş ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Av. Hayati Küçük yer aldılar. 

HUKUKA AYKIRI
Ovacık Altın Madeni önünde davacı vekilleri tarafından yapılan bilgilendirmede davaların; faaliyetlerin insan ve çevre sağlığı için risk oluşturduğu ve ÇED sürecinin yönetmeliğe aykırı olarak yürütüldüğü, projenin çalışma alanı çevresinde orman köyleri ve yaylalar bulunduğu, cevherin Ovacık Altın Madenine taşınmasının altyapıya yük getirecek olup, orman varlığının zarar göreceği, orman üzerinde yaratılacak çevresel etkinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kaynak ve yeraltı sularına etkisinin doğru değerlendirilmediği, ekonomik açıdan kamunun zarara uğratılacağı, isletmecinin ekonomik çıkarının kamu menfaatinden üstün tutulduğu, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarının yok sayıldığı, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenildiği belirtildi.

Bilirkişi heyetinde 5 bilim insanının yer aldığını ve bu işlemin 7 yıl önce olması gerektiğini belirten Çevre Avukatı Senih Özay maden önünde yaptığı açıklamada; "7 yıl önce gelmesi gereken bu 5 profesörün ne anlatacaklarını merak ediyoruz. Çünkü 7 yıl boyunca burada yapılan yapıldı. Geç gelen adalet 'adalet' değildir. Şimdi buraya devlet el koydu. Devlet el koyunca kayyum çıktı. Şimdi Kayyum burada yok. Olmalıydı. Sorularımızı cevaplamalıydı. İçeride dolaştık, manzara korkunç" dedi. Madenin kapatılması gerektiğini savunan ve keşfe Peyzaj Mimarları Odası adına uzman olarak katılan Prof. Dr. Ümit Erdem ise "Bunlar burada böylece kalabilir. Böyle bir hatanın resmi diye gelen gidene gösterilir. Başkaları bu işe girmemesi için bir örnek teşkil eder. Aksi takdirde bu ölüm makinesi devam eder" dedi. 

YÖRE HALKINI DAĞ BAYIR YILDIRMADI
Bilirkişi heyeti ilk olarak Ovacık Altın Madenine geldi. Burada çevre ilçelerden ve Bergama'dan gelen çevreciler kısa bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklaması Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel tarafından okundu. Daha sonra ise Kozak'ta Gelintepe Mevkii olarak bilinen dağlık alana gidildi. Ulaşımı yağmur, çamur ve bozuk dağlık yolu nedeniyle zor olan keşif alanına yöre halkı da katıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda yöre halkı tarafından bilirkişi heyetine yönelik protesto gösterileri de yapıldı.

BERGAMALILAR YILMAYACAK
Keşif sonrası Gelintepe Mevki adı verilen dağlık alanda Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç tarafından konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Başkan gönenç açıklamasında; "Bergama'da 20 yılı aşkın süredir karşı karşıya olduğumuz siyanürlü altın madeni işletmeciliği ve bu yolla bireysel zenginlikleri uğruna çevreyi ve sağlıklı yaşam hakkımızı yok eden anlayış, tüm vahşiliğiyle yoluna devam etme çabası içerisindedir" dedi. 

Başkan Gönenç; "Bergamalılar olarak yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemizi ve direnişimizi, başta Kozak Yaylası'nın talanına ve yeni zehir depolarının yapılmasına engel olmak için sürdüreceğiz. Tüm bilimsel verilere, bilirkişi raporlarına ve yargı kararlarına karşı yıllardır engel tanımayan altın madenciliği lobisi, Bergamalıları yıldıramayacak. Cerrahtepe'den Efem Çukuru'na kadar, tüm çevre ve yaşam hakkı savunucularıyla birlikte dayanışma içinde geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm Bergamalıları, çevre ve yaşam hakkı savunucularını yanımızda görmek bizim en büyük gücümüz olacaktır" dedi. Başkan Gönenç Ayrıca; "Bergama Belediyesi olarak gerek hukuki süreçte, gerekse kamuoyu ile birlikte örgütlenecek sivil mücadele platformlarında var olacağımızı, yasal ve demokratik çerçevede yaşam hakkımızı sonuna dek savunacağımızı ve bu yoldaki kararlılığımızı tüm kamuoyuna bir kez daha belirtmek isterim" dedi.